No. 219

Reset_

Moble tradicionalment poc valorat pel seu caràcter auxiliar i provisional. Un exercici de regeneració d'una tipologia que pot esdevenir un objecte de qualitat. De caràcter icònic, aquest cavallet plegable, s'inspira en les populars pinces d'estendre roba de fusta.