Dot

Murtra Emmebi

Contrapès per a sistemes de cortines, resolt a partir d'una forma essencial, que redefineix la tipologia. Una forma icònica, amb una pell exterior transparent, que planteja nous valors i qualitats percebudes, com atributs característics, que ens ajuden a potenciar els valors de marca.