Drop

Cosmic

Una referència inequívoca a l'aigua, una presència que articula les formes, els materials i els rites en l'àmbit del bany. Uns complements que es resolen a partir d'un doble cos injectat, amb l'exterior transparent, com un envolcall d'aigua, que donen al conjunt un caràcter diferencial de lleugeresa, profunditat i qualitat.