Fashion

Roca

Col·lecció d'accessoris que planteja un joc de volums en equilibri. La imatge simple, d'una barra de tovalloler recolzada en dos punts, esdevé el punt de partida del projecte. Tanmateix destacar les peces auxiliars, que penjades de les barres, afegeixen funcionalitats i versatilitat, reduint el nombre d'elements a fixar en la paret.