Hollywood

Figueras

Programa de seients per a col.lectivitats de gran confort, amb un ventall il.limitat de possibilitats de configuració. El projecte tipologicament, ens recorda al tradicional silló oreller domèstic, amb un llenguatge depurat i neutre, adaptable a qualsevol entorn arquitectònic.