Iron

Bra

Col·lecció que esdevé una reinterpretació de les tradicionals planxes de ferro colat, en diversos formats, que inclouen protectors de silicona amb textures per millorar la dissipació de l'escalfor.