Ismo

Cosmic

Ismo es planteja com un projecte amb solucions immediates, sense pretensions. El cos dels accessoris és de faig tornejat, el suport mural es redueix a una volandera que permet una fixació directa, amb els cargols a la vista, reivindicant, el llenguatge dels mateixos com a part fonamental del projecte. Finalment, els contenidors, són de porcellana per garantir una òptima neteja.