La ciutat dels llibres  Reset_

Mòduls de lectura per a Biblioteques, que generen diverses situacions, ajudant a fomentar activitats com ara la lectura o l'estudi. Cada mòdul té un perfil característic que, en ser agrupats, aconsegueixen definir un territori propi, conformant una petita ciutat dels llibres.