Line

Bath+

Una línia, un gest mínim, que es tensa i regira fins esdevenir funcional. Arestes arrodonides, amables en l'ús, rigor en la forma i en la reducció de components. Una idea que s'ha mantingut fins a aconseguir una col·lecció d'accessoris bàsics de caràcter neutre, alta qualitat percebuda i voluntat atemporal.