Luzia

Metalarte

Luzia destaca per la relació de continuïtat formal entre els diferents materials del peu i la pantalla, aquest fet, ens permet definir el perfil de l'objecte, a partir d'un únic traç característic del arquetip representat.