Magma

Monix

Col.lecció caracteritzada, per la secció continua del canto superior de les cassoles que genera, mitjançant un simple gest, la forma de les nanses integrades. Tanmateix la gama, incorpora protectors de silicona i una amplia varietat de paelles i planxes.