Silencio

Sancal

Conjunt de butaca amb puf clàssic, que vol recuperar la idea de seient de lectura, on el diàleg formal entre ambdues peces, permet reduir i optimitzar els espais d'ús. Una presència envolvent, inequivocament domèstica, que també encaixa en àmbits de contract per la seva contenció. Un seient sense braços que facilita el moviment del usuari i ens permet apropar altres peçes auxiliars.