System

Cosmic

Col·lecció de mobles auxiliars de bany, que permeten a l'usuari, configurar lliurement conjunts multifunció. El programa està compost de miralls, armaris, prestatges, de fusta o vidre, i els marcs base d'alumini.